UTREDNINGSLEDARE – RIKSHEMS SKULPTÖREN

Consoli Consulting har fått i uppdrag som utredningsledare/projektledare åt Rikshem KB för bygget Skulptören.