Kontrollansvarig

Kontroll-ansvarig

Kontrollansvarig

Certifierad Kontrollansvarig

VÅR KOMPETENS – DIN SÄKERHET

Söker du en kontrollansvarig med behörigheten N eller K, som har koll på alla riktlinjer och lagar när det gäller byggprojekt?

Företaget som bryr sig om din ide till färdig produkt

Kontakta oss direkt nedan

Om oss

Effektivitet i byggprojekten

Vi har kompetens och många års erfarenhet inom Bygg/Vvs/El.

Vi har korrekt kompetens och många års erfarenhet av uppdrag åt en mängd kunder. Namnet Consoli är en förkortning för ordet Consolidate, som betyder förtoende, befästa, styrka – egenskaper som definierar oss på Consoli Consulting står för.

Naturligtvis är vi certifierade för projektledning, besiktning och innehar behörighet K för kontrollansvar. Vi arbetar enligt certifieringen ISO 9001 och 14001. 

Vad gör en kontrollansvarig?

En Kontrollansvarig (KA) – tidigare benämnd kvalitetsansvarig hjälper dig att när du skall bygga en ny villa och genomföra byggprojektet. Kontrollansvarig ansvarar för att alla nödvändiga inspektioner genomförs och att byggnationen sker enligt gällande bygg- och branschregler och myndighetskrav.

01. representant

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten av något slag, kan behöva använda dig av en KA, eller kontrollansvarig för ditt projekt. När det gäller byggnadsarbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov så måste man enligt Plan-och Bygglagen utse en certifierad KA.

02. huvudregeln

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga när det kommer till olika åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

CONSOLI CONSULTING KONTROLLANSVARIG

En Kontrollansvarig som Entreprenadbesiktning förmedlar använder en väl beprövad kontrollprocess som innefattar tekniskt samråd hos byggnadsnämnden, startbesked samt entreprenörens egenkontroller och följande löpande kontroller från byggets startdatum:

01. Uppgifter

02. Efter slutfört projekt

När alla kontroller och provningar är genomförda enligt kontrollplanen träffas berörda parter för avslutande samråd, om kraven från myndigheten uppföljts erhålls slutbesked från byggnadsnämnden. Du kan då ta objektet i bruk. Kontakta oss för mer information och offert som innefattar kontrollansvarig vid nyproduktion och löpande kontroller.

Tveka inte för att kontakta oss för vidare frågor eller uppdrag

Consoli Consulting är din kontakt när du behöver projektledning, besiktning och konsultation inom bygg och projektledning