Projektledare

Projektledare

Projektledare för byggprojekt

VÅR KOMPETENS – DIN TILLGÅNG

Söker du projektledare som har erfarenhet av bygg, arkitektritningar och konstruktion, VVS, energi och projektledning. Vi arbetar med privata fastighetsägare, kommersiella fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Företaget som bryr sig om din ide till färdig produkt

Kontakta oss direkt nedan

Om oss

Effektivitet i byggprojekten

Vi har kompetens och många års erfarenhet inom Bygg/Vvs/El.

Vi har korrekt kompetens och många års erfarenhet av uppdrag åt en mängd kunder. Namnet Consoli är en förkortning för ordet Consolidate, som betyder förtoende, befästa, styrka – egenskaper som definierar oss på Consoli Consulting står för.

Naturligtvis är vi certifierade för projektledning, besiktning och innehar behörighet K för kontrollansvar. Vi arbetar enligt certifieringen ISO 9001 och 14001. 

Vad gör en projektledare?

Vi tror på att ligga i framkant av utveckling och innovationer. Därför har vi utvecklat vår egen metod för att nyttja modern teknik. Det gör att vi åstadkommer mer effektiva processer i vårt dagliga arbete, vilket ger dig som kund snabbare projekt med bibehållen, eller förbättrad kvalitet.

01. Förstudie

Av erfarenhet vet vi att slutresultatet alltid blir bäst i ett projekt om vi får komma in i ett tidigt skede. Oftast rekommenderar vi att man gör en förstudie för att få koll på viktiga frågor som kan påverka ekonomin och genomförandet inför en kommande upphandling.

02. Upphandling

Utifrån resultatet från förstudien upprättar vi som konsulter ett förfrågningsunderlag som innehåller rambeskrivning, administrativa föreskrifter, eventuella ritningar och beskrivningar. Därefter genomför vi en upphandling och en anbudsutvärdering som vi presentera för beställaren. Efter samråd med beställaren upprättas en beställningsskrivelse till den upphandlade entreprenören.

03. Genomförande av projektet

Consolis projektledare kallar till startmöte och därefter företräder vi er som projektledare och beställarombud genom hela projektet. Vi följer projektet genom regelbundna platsbesök och sköter bygg- och projektledning, kontrollerar myndighetskrav följs, leder byggmöten och fångar upp tekniska frågor och genomför en uppföljning av projektekonomin samt Äta-arbeten.

04. Avslut på projektet

Vi medverkar under besiktningar och tar tillvara beställarens intressen samt följer upp att samtliga efterfrågade handlingar och dokumentation kommer in, och att eventuella besiktningsanmärkningar följs upp och åtgärdas av entreprenör. Innan avslut upprättar vi en slutlig dokumentation av projektet till beställaren.

ANLITA CONSOLI CONSULTING

Vi tror på att ligga i framkant av utveckling och innovationer. Därför har vi utvecklat vår egen metod för att nyttja modern teknik. Det gör att vi åstadkommer mer effektiva processer i vårt dagliga arbete, vilket ger dig som kund snabbare projekt med bibehållen, eller förbättrad kvalitet.

01. Kompetens

Vår kompetens inom projektledning ger dig som kund trygghet igenom projektets alla faser. Vi arbetar med projekt i varierande storlekar – allt från mindre projekt till större till ombyggnationer, renoveringar, stambyte och energientreprenader. Consoli Consulting har lång erfarenhet av bygg, VVS, energi och projektledning, och att arbeta med bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och kommersiella fastighetsägare.

02. VI KAN PROJEKTLEDA PROJEKT SOM:

Tveka inte för att kontakta oss för vidare frågor eller uppdrag

Consoli Consulting är din kontakt när du behöver projektledning, besiktning och konsultation inom bygg och projektledning.