Underhållsplan

Underhållsplan

För mer hållbara fastigheter

Med en enkel och tydlig underhållsplan kommer ni få ett bra verktyg för skötseln och underhållet av er fastighet.

Företaget som bryr sig om din ide till färdig produkt

Kontakta oss direkt nedan

Vad innehåller en underhållsplan?

Ett antal frågor som underhållsplanen ska kunna svara på:

Exempel på underhåll

Fönsterbyte, radiatorbyte, trapphusrenovering, stambyte, fasadrenovering, takomläggning, etc.

Underhållsplanen - ett bra verktyg

Med en enkel och tydlig underhållsplan kommer ni få ett bra verktyg för skötseln och underhållet av er fastighet. Ni kan i god tid ta beslut om vilka åtgärder som är nödvändiga och till vilka kostnader. När väl underhållsplanen är på plats kan vi hjälpa er att ta fram rätt underlag för offerter samt stötta er i hela renoveringsprocessen.

Läs mer om besiktningar här

VAD GÖR EN PROJEKTLEDARE?

När en byggherre har en idé så hjälper projektledaren att ta fram förslag på åtgärd samordnar med duktiga projektörer från alla discipliner som behövs. Ansvarig håller i projekteringsmöten ansvara för ekonomi allt som rör ax till limpa.

01. Förstudie

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten av något slag, kan behöva använda dig av en KA, eller kontrollansvarig för ditt projekt. När det gäller byggnadsarbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov så måste man enligt Plan-och Bygglagen utse en certifierad KA.

02. Upphandling

Utifrån resultatet från förstudien upprättar vi som konsulter ett förfrågningsunderlag som innehåller rambeskrivning, administrativa föreskrifter, eventuella ritningar och beskrivningar. Därefter genomför vi en upphandling och en anbudsutvärdering som vi presentera för beställaren. Efter samråd med beställaren upprättas en beställningsskrivelse till den upphandlade entreprenören.

ANLITA CONSOLI CONSULTING

Vi på Consoli arbetar med projekt i varierande storlekar – allt från mindre projekt till större till ombyggnationer, renoveringar, stambyte och energientreprenader.

01. Kompetens

Vår kompetens inom projektledning ger dig som kund trygghet igenom projektets alla faser. Vi arbetar med projekt i varierande storlekar – allt från mindre projekt till större till ombyggnationer, renoveringar, stambyte och energientreprenader.

Consoli Consulting har lång erfarenhet av bygg, VVS, energi och projektledning, och att arbeta med bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och kommersiella fastighetsägare. 

02. Vi kan projektleda projekt som:

Tveka inte för att kontakta oss för vidare frågor eller uppdrag

Consoli Consulting är din kontakt när du behöver projektledning, besiktning och konsultation inom bygg och projektledning.