Underhållsplan

För mer hållbara fastigheter

Med en enkel och tydlig underhållsplan kommer ni få ett bra verktyg för skötseln och underhållet av er fastighet.

Underhållsplan

Vad innehåller en underhållsplan?

Det finns ett antal frågor som underhållsplanen ska kunna svara på:

  • Vilka åtgärder krävs?
  • När skall det åtgärdas?
  • Vad kommer det att kosta?

Exempel på underhåll

Fönsterbyte, radiatorbyte, trapphusrenovering, stambyte, fasadrenovering, takomläggning, etc.

Underhållsplanen – ett bra verktyg

Med en enkel och tydlig underhållsplan kommer ni få ett bra verktyg för skötseln och underhållet av er fastighet. Ni kan i god tid ta beslut om vilka åtgärder som är nödvändiga och till vilka kostnader. När väl underhållsplanen är på plats kan vi hjälpa er att ta fram rätt underlag för offerter samt stötta er i hela renoveringsprocessen. 

Läs mer om besiktningar här.

magnoliaCapioNytorget