Besiktning

Vi hjälper dig med alla typer av besiktningar

Med våra oberoende besiktningar av er fastighet kommer ni inte bara att få kunskap om vilka framtida renoveringsbehov ni står inför utan också möjlighet att kalkylera era framtida kostnader.  Ni får på detta sätt ett bra underlag för driften av er fastighet.  

Vi kan tillhandahålla en hel besiktningsgrupp eller enstaka specialistkompetenser för både fortlöpande besiktningar, förbesiktning / slutbesiktning eller särskild besiktning.

Ta kontakt för offert eller mer info.

besiktning

Statusbesiktningar

Behöver ni veta skicket på er BRF fastighet? Våra besiktningsmän är experter på alla typer av besiktningar.
Med våra oberoende besiktningar av er fastighet kommer ni inte bara att få kunskap om vilka framtida renoveringsbehov ni står inför utan också möjlighet att kalkylera era framtida kostnader. Ni får på detta sätt ett bra underlag för driften av er fastighet.

Fasadbesiktning

Oavsett om fasaden är av tegel, puts, plåt eller trä så behöver den besiktas. Det är inte ovanligt att det uppkommer mögel, fläckar eller sprickor i fasaderna som det är bra att ta reda på vad det beror på. Vi kan efter en besiktning utreda vad som har hänt samt hur det bör åtgärdas.

Tak- och taksäkerhetsbesiktning

Har det börjat läcka in från taket eller är det på gång? Med en besiktning kommer du få veta skicket på ert tak och vilka framtida renoveringsbehov som är nödvändiga. Våra besiktningsmän kan hjälpa er med både åtgärd och planering.

Det är fastighetsägarens ansvar enligt lag att se till att säkerhetsutrustningen på taket är i gott skick och uppfyller alla krav. Taksäkerheten är till för att skydda människor som arbetar och vistas på taket, samt de människor som passerar fastigheten, under taket. Utrustningen ska dessutom skydda själva taket.

Balkongbesiktning

Oftast är det fastighetsägaren som ansvarar för att balkongerna är säkra att använda. Statusbesiktning av balkonger bör göras regelbundet, vart femte år är att rekommendera. Oftast besiktar vi ett urval av balkonger, med olika lägen på fastigheten. Är balkongerna gjutna i betong kan det behöva göras ett karbonatiseringsprov för att säkerställa skicket.

Lägenhets- och lokalbesiktning

Vill ni veta status på era lägenheter och allmänna utrymmen?  Har ni funderingar på att omvandla pingisrummet till en lägenhet? Vi kan inte bara besikta om det är möjligt utan också leda och stötta er genom hela projektet.

Statusbesiktning av hela fastigheten

En statusbesiktning av er fastighet ger en bra överblick över vad som bör prioriteras och vilka åtgärder som kan planeras i en underhållsplan. Statusbesiktning med en underhållsplan talar om vilka åtgärder och renoveringar som fastigheten står inför och när dom behöver genomföras samt till vilken kostnad.

Oavsett om ni väljer en underhållsplan för dom kommande 1–5 åren eller 1-50 åren så kommer ni få ett gediget beslutsunderlag för driften av er fastighet.

Garantibesiktning

Besiktning av våtrum

En våtrumsbesiktning sker vid nyproduktion, renovering, om/tillbyggnad. 

Våtrumsbesiktningen bör innefatta förbesiktning vilket innefattar kontroll inför tätskikt, inför plattsättning samt slutbesiktning efter avslutat arbete. Syftet med denna besiktning är att

  • kontrollera att entreprenören utfört det man har kommit överens om enligt skrivna kontraktshandlingar
  • ge en opartisk bedömning av hur arbetet är utfört och att arbetet är slutfört
  • få besked om att entreprenaden är godkänd eller ej

När besiktningen är klar får du som beställare samt övriga berörda parter ett besiktningsutlåtande som är juridiskt hållbart och följer allmänna bestämmelser. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor. Vi rekommenderar alltid förbesiktning och slutbesiktning enligt ovan. 

3-stegs våtrumsbesiktning innehåller:

  • Besiktning av rörläggning innan denna byggs för eller gjuts igen
  • Besiktning av tätskikt i badrum innan klinker och kakel monteras.
  • Slutbesiktning när arbetet är slutfört.

Vi kan även endast titta på slutbesiktning och besiktigar då endast när arbetet är slutfört och med hjälp av egenkontroller och arbetet är enligt avtal.

För pris av övriga besiktningar gällande våtrum eller endast slutbesiktning kontakta oss för offert.

Vad innebär garantibesiktningen?

En garanti ger den som äger fastigheten ett bra skydd och det är entreprenören som är ansvarig om det behöver åtgärdas något. Fastighetsägaren ska under de två år garantin gäller inte behöva betala något. Dock måste brister och fel upptäckas innan garantitiden är slut.

Om fel och brister upptäcks efter, så går det oftast inte att få dessa åtgärdade utan kostnad. Det enda som kan fungera är att fastighetsägaren bevisar att entreprenören varit vårdslös och slarvat.

När garantitiden börjar gå mot sitt slut så ska man göra en garantibesiktning. Då går man igenom lägenheterna en i taget och dubbelkollar så att allt står rätt till.

Garantibesiktning av oberoende besiktningsman

En garantibesiktning görs av en oberoende besiktningsman och man kollar allt från tak och fasad till allmänna utrymmen. Finns brister eller avvikelser så dokumenteras dessa av besiktningsmannen. Är det fel som beror på entreprenören, så ska denna åtgärda felen skyndsamt och utan kostnad för bostadsrättsföreningen.

I en garantibesiktning tar besiktningsmannen upp sådana fel och brister som inte kunnat upptäckas vid slutbesiktningen men som kommit fram efterhand. Bland dessa fel kan det återfinnas sprickor, sättningsskador, fel på värmeanläggning, material som inte håller och så vidare.

När garantitiden är över och eventuella garantifel åtgärdats har entreprenören inte längre ansvar för utförandet, med undantag för dolda fel.

 

Begär offert för besiktning

Kontakta oss för mer information och för offert.

Privatperson? Besök privatbesiktning.se

magnoliaCapioNytorget