Byggprojektledning

Byggledare

Söker du professionell byggledare och hjälp med byggprojektledning, en samordnare för samtliga kontrakterade entreprenörer i ett byggprojekt?

byggledare

Byggprojektledning – Vår kompetens, din trygghet

Vad gör en byggledare

Byggprojektledning innebär samordning och administration av byggprojektet. En byggprojektledare har det övergripande ansvaret för planering, produktion och uppföljning av både mindre och större byggprojekt, och leder samtidigt teamet mot uppsatta mål.

Som byggprojektledare är man beställarens representant på byggarbetsplatsen och man bevakar beställarens intressen, ser till att bygget fortlöper enligt uppsatta kvalitets-, tids- samt ekonomiska ramar.

Våra projektledare håller i samordningsmöten, möten på arbetsplatsen, byggmöten, kvalitetsronder och skyddsronder. Alla möten behöver protokollföras.

Drivande projektledare från Consoli

Att vara byggprojektledare innebär ett stort ansvar, och vi måste vara drivande och ledande i hela processen, samt jobba långsiktigt.

Därför är en stor del av vår vardag att ha kontakt och dialog med er som uppdragsgivare.  Det är en viktig pusselbit för oss att förstå och bemöta behov och krav.

Våra projektledare

  • Använder beprövade arbetsmetoder.
  • Arbetar utifrån att alla våra projekt ska bli en god referens för framtiden.
  • Har lång erfarenhet och hög kompetens i byggsektorn.
  • Ser till att projektet håller rätt kvalitet och att budgeten i projektet hålls.

Kontakta oss så sätter vi upp ramarna för just ditt byggprojekt.

magnoliaCapioNytorget