Beställarstöd

Beställarstöd

Beställarstöd i byggprojekt

BESTÄLLARSTÖD – VÅR KOMPETENS, DIN TILLGÅNG
Behöver du beställarstöd av bygg, arkitektritningar och konstruktion, VVS, energi och projektledning. Vi arbetar med privata fastighetsägare, kommersiella fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Företaget som bryr sig om din ide till färdig produkt

Kontakta oss direkt nedan

Drivande projektledare från Consoli

Att vara byggprojektledare innebär ett stort ansvar, och vi måste vara drivande och ledande i hela processen, samt jobba långsiktigt.

Därför är en stor del av vår vardag att ha kontakt och dialog med er som uppdragsgivare. Det är en viktig pusselbit för oss att förstå och bemöta behov och krav.

Våra projektledare 

VAD GÖR EN PROJEKTLEDARE?

När en byggherre har en idé så hjälper projektledaren att ta fram förslag på åtgärd samordnar med duktiga projektörer från alla discipliner som behövs. Ansvarig håller i projekteringsmöten ansvara för ekonomi allt som rör ax till limpa.

01. Förstudie

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten av något slag, kan behöva använda dig av en KA, eller kontrollansvarig för ditt projekt. När det gäller byggnadsarbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov så måste man enligt Plan-och Bygglagen utse en certifierad KA.

02. Upphandling

Utifrån resultatet från förstudien upprättar vi som konsulter ett förfrågningsunderlag som innehåller rambeskrivning, administrativa föreskrifter, eventuella ritningar och beskrivningar. Därefter genomför vi en upphandling och en anbudsutvärdering som vi presentera för beställaren. Efter samråd med beställaren upprättas en beställningsskrivelse till den upphandlade entreprenören.

03. Genomförande av projektet

Consolis projektledare kallar till startmöte och därefter företräder vi er som projektledare och beställarombud genom hela projektet. Vi följer projektet genom regelbundna platsbesök och sköter bygg- och projektledning, kontrollerar myndighetskrav följs, leder byggmöten och fångar upp tekniska frågor och genomför en uppföljning av projektekonomin samt Äta-arbeten.

04. Avslut av projektet

Vi medverkar under besiktningar och tar tillvara beställarens intressen samt följer upp att samtliga efterfrågade handlingar och dokumentation kommer in, och att eventuella besiktningsanmärkningar följs upp och åtgärdas av entreprenör.
Innan avslut upprättar vi en slutlig dokumentation av projektet till beställaren. 

ANLITA CONSOLI CONSULTING

Vi på Consoli arbetar med projekt i varierande storlekar – allt från mindre projekt till större till ombyggnationer, renoveringar, stambyte och energientreprenader.

01. Kompetens

Vår kompetens inom projektledning ger dig som kund trygghet igenom projektets alla faser. Vi arbetar med projekt i varierande storlekar – allt från mindre projekt till större till ombyggnationer, renoveringar, stambyte och energientreprenader.

Consoli Consulting har lång erfarenhet av bygg, VVS, energi och projektledning, och att arbeta med bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och kommersiella fastighetsägare. 

02. Vi kan projektleda projekt som:

Tveka inte för att kontakta oss för vidare frågor eller uppdrag

Consoli Consulting är din kontakt när du behöver projektledning, besiktning och konsultation inom bygg och projektledning.