Beställarstöd

Beställarstöd i byggprojekt

Behöver du beställarstöd av bygg, arkitektritningar och konstruktion, VVS, energi och projektledning. Vi arbetar med privata fastighetsägare, kommersiella fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Beställarstöd

Beställarstöd – vår kompetens, din tillgång

Vad gör en projektledare?

När en byggherre har en idé så hjälper projektledaren att ta fram förslag på åtgärd samordnar med duktiga projektörer från alla discipliner som behövs. Ansvarig håller i projekteringsmöten ansvara för ekonomi allt som rör ax till limpa.

Förstudie
Av erfarenhet vet vi att slutresultatet alltid blir bäst i ett projekt om vi får komma in i ett tidigt skede. Oftast rekommenderar vi att man gör en förstudie för att få koll på viktiga frågor som kan påverka ekonomin och genomförandet inför en kommande upphandling.

Upphandling
Utifrån resultatet från förstudien upprättar vi som konsulter ett förfrågningsunderlag som innehåller rambeskrivning, administrativa föreskrifter, eventuella ritningar och beskrivningar. Därefter genomför vi en upphandling och en anbudsutvärdering som vi presentera för beställaren. Efter samråd med beställaren upprättas en beställningsskrivelse till den upphandlade entreprenören.

Genomförande av projektet
Consolis projektledare kallar till startmöte och därefter företräder vi er som projektledare och beställarombud genom hela projektet. Vi följer projektet genom regelbundna platsbesök och sköter bygg- och projektledning, kontrollerar myndighetskrav följs, leder byggmöten och fångar upp tekniska frågor och genomför en uppföljning av projektekonomin samt Äta-arbeten.

Avslut av projektet
Vi medverkar under besiktningar och tar tillvara beställarens intressen samt följer upp att samtliga efterfrågade handlingar och dokumentation kommer in, och att eventuella besiktningsanmärkningar följs upp och åtgärdas av entreprenör.
Innan avslut upprättar vi en slutlig dokumentation av projektet till beställaren.

Drivande projektledare från Consoli

Att vara byggprojektledare innebär ett stort ansvar, och vi måste vara drivande och ledande i hela processen, samt jobba långsiktigt.

Därför är en stor del av vår vardag att ha kontakt och dialog med er som uppdragsgivare.  Det är en viktig pusselbit för oss att förstå och bemöta behov och krav.

Våra projektledare

  • Använder beprövade arbetsmetoder.
  • Arbetar utifrån att alla våra projekt ska bli en god referens för framtiden.
  • Har lång erfarenhet och hög kompetens i byggsektorn.
  • Ser till att projektet håller rätt kvalitet och att budgeten i projektet hålls.

Kontakta oss så sätter vi upp ramarna för just ditt byggprojekt.

Anlita Consoli Consulting

Vi på Consoli arbetar med projekt i varierande storlekar – allt från mindre projekt till större till ombyggnationer, renoveringar, stambyte och energientreprenader.

Vår kompetens inom projektledning ger dig som kund trygghet igenom projektets alla faser. Vi arbetar med projekt i varierande storlekar – allt från mindre projekt till större till ombyggnationer, renoveringar, stambyte och energientreprenader.

Consoli Consulting har lång erfarenhet av bygg, VVS, energi och projektledning, och att arbeta med bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och kommersiella fastighetsägare.

Vi kan projektleda projekt som:
• Stambyten
• Lokalanpassningar
• Fasadrenovering
• Fönsterrenovering
• Takrenovering
• Renovering tätskit på altaner och kungs balkonger
• Trapphusrenovering
• Innergårdsrenovering
• Garagerenovering
• Energiutredningar
• Installationer inom energi
• VVS-installationer
• Vi tillhandahåller kontrollansvarig enligt PBL

Kontakta oss så sätter vi upp ramarna för just ditt byggprojekt.

Här kan du se exempel på uppdrag vi genomfört som projektledare inom bygg.

magnoliaCapioNytorget