BITR. HUVUDBESIKTNINGSMAN – KV. HAGA NOVA

Consoli Consulting har fått i uppdrag att vara bitr. -huvudbesiktningsman på kv.Haga Nova i Nya Haga Stan.

Totalt 297 lägenheter med gemensamhetsutrymmen.