UPPHANDLINGSSTÖD – HSB

Consoli Consulting bistår HSB Stockholm med upphandlingsstöd.

Som Rambeskrivningar, AF-delar och även förfrågningsunderlag samt avtal.