Kontrollansvarig – bygg

Certifierad KA

Söker du en kontrollansvarig med behörigheten K, som har koll på alla riktlinjer och lagar när det gäller byggprojekt?

kontrollansvarig

Kontrollansvarig – vår kompetens din säkerhet

Vad gör en kontrollansvarig?

Som ansvarig hjälper vi byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan, så att byggherrens färdiga byggnad eller anläggning uppfyller de krav som myndigheterna ställer.

Kommunens byggnadsmyndighet godkänner kontrollplanen vid ett tekniskt byggsamråd.

Den kontrollansvarige närvarar vid tekniskt samråd, slutbesiktning och andra eventuella sakkunnigkontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Anlita Consoli Consulting

När ni anlitar någon av oss som ansvarig vid ert projekt, säkerställer och kontrollerar vi att allt fungerar som det ska. Vi är din resurs genom hela projektet, från börjar till slut. Allt enligt plan- och bygglagen (PBL). Consolis konsulter är erfarna och kvalificerade inom PBL  (plan- och bygglagen) som riksbehöriga med K-behörighet, komplicerad art.

Vi genomför uppgifter som enligt lagen ska utföras av en KA-ansvarig såsom:

  • I samarbete med byggherren upprättar vi ett förslag till kontrollplan.
  • Ser till att kontrollplanen följs och att fastställda kontroller utförs.
  • Närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Dokumenterar byggplatsbesök, notera iakttagelser som är av värde vid utvärderingen inför slutbesked.
  • Tar fram ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Vi finns i Stockholmsområdet och tar uppdrag i hela Mälardalen.

Kontakta oss för priser och offert.

Se exempel på uppdrag som ansvarig