Kontrollansvarig – bygg

Certifierad KA

Söker du en kontrollansvarig med behörigheten N eller K, som har koll på alla riktlinjer och lagar när det gäller byggprojekt?

KA ansvarig

Kontrollansvarig – vår kompetens din säkerhet

Vad gör en kontrollansvarig?

En Kontrollansvarig (KA) – tidigare benämnd kvalitetsansvarig hjälper dig att när du skall bygga en ny villa och genomföra byggprojektet.

Kontrollansvarig ansvarar för att alla nödvändiga inspektioner genomförs och att byggnationen sker enligt gällande bygg- och branschregler och myndighetskrav. 

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten av något slag, kan behöva använda dig av en KA, eller kontrollansvarig för ditt projekt. När det gäller byggnadsarbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov så måste man enligt Plan-och Bygglagen utse en certifierad KA.

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga när det kommer till olika åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

Consoli Consulting Kontrollansvarig

En Kontrollansvarig som Entreprenadbesiktning förmedlar använder en väl beprövad kontrollprocess som innefattar tekniskt samråd hos byggnadsnämnden, startbesked samt entreprenörens egenkontroller och följande löpande kontroller från byggets startdatum:

Vi genomför uppgifter som enligt lagen ska utföras av en KA-ansvarig såsom:

  • Kontrollplan
  • Tekniskt samråd
  • Ett platsbesök
  • Genomgång av samtliga av entreprenörer, utförda egenkontroller och provningar enligt kontrollplan och närvarar vid slutbesiktning
  • Slutbesked

När alla kontroller och provningar är genomförda enligt kontrollplanen träffas berörda parter för avslutande samråd, om kraven från myndigheten uppföljts erhålls slutbesked från byggnadsnämnden. Du kan då ta objektet i bruk. Kontakta oss för mer information och offert som innefattar kontrollansvarig vid nyproduktion och löpande kontroller.

Kontakta oss för priser och offert.

Se exempel på uppdrag som ansvarig

magnoliaCapioNytorget