HUVUDBESIKTNINGSMAN- BRF KANOTBRYGGAN

Consoli Consulting har fått i uppdrag som huvudbesiktningsman besikta två fastigheter totalt 58 lägenheter.