CARACOL – BARKARBYSTADEN

Staffan och Consoli Consulting har fått i uppdrag att projektleda ett nybygge åt CaraCol med 70 lägenheter. Bygget ligger bakom Barkarbystaden i fina Flygflottilj-området.

Arbetet innebär både ta fram en planlösning som passar beställarens önskemål, bistå beställaren i arbetet med exploateringsavtalet.

Därefter sedvanliga bygglov, projektering, upphandling och utförande.