BITR. HUVUDBESIKTNINGSMAN – HAGASTADEN

Bitr. Huvudbesiktningsman för 4st brf i samma fastighet

Totalt 270 lägenheter i Hagastaden.