BESIKTNINGSMAN – TOLLARE NACKA

Consoli Consulting har fått i uppdrag att utföra besiktningsuppdrag som besiktningsman i Tollare Nacka.