Kontrollansvarig – Bro – Bålsta Golfklubb

kontrollansvarig på bålsta golfklubb

Consoli Consulting har fått i uppdrag att vara kontrollansvarig åt Bro-Bålsta golfklubb vid renoveringar.